Wallace Thornhill

Wallace ThronhillWallace Thornhill (1942 -) vagy ahogy ismerik Wal, 1964-ben végzett a Melbourne-i Egyetemen fizikusként. A posztgraduális képzést Victor Hopper professzor magaslégkör kutató csoportjában kezdte meg. Az egyetem előtt Immanuel Velikovsky - Ütköző világok című sokat vitatott best seller könyve inspirálta. Wal első kézből tapasztalta meg a mainstream tudomány közömbösségét és néha ellenségességét a radikális ellenszegülőkkel szemben. Megértette, hogy az akadémián nincs helye egy eretneknek.

Wal 11 évig dolgozott az IBM Ausztráliánál. Az utolsó években a tekintélyes IBM Systems Development Institute - IBM Rendszerfejlesztési Intézetnél, Canberrában Ausztrália első grafikus rendszerén dolgozott. Ő nyújtotta a támogatást az Ausztrál Nemzeti Egyetem Kutató Iskolái által működtetett számítógépes létesítményeinek. Ezáltal kiváló hozzáférése volt a könyvtárakhoz és találkozhatott a tudósokkal.

Walra kezdetben erős hatást gyakoroltak Immanuel Velikovsky forradalmi elméletei. Velikovsky felvetette, hogy az emberiségre pusztító hatással voltak a múlt kozmológiai eseményei. Wal elfogadta ezeket a gondolatokat és a saját mélyreható asztronómiai és plazmafizikai ismereteivel megkérdőjelezte a tudományos dogmákat. Legfőképpen az elektromágnesesség szerepét a gravitációval szemben az Univerzum kialakulásánál. Ez lassan de egyre biztosabban vezette őt és kollégáit (mint David Talbot, Donald Scott és Anthony Peratt) az olyan meggyökeresedett teóriák megkérdőjelezésére mint az Ősrobbanás, a fekete lyukak vagy Einstein relativitás elmélete. Ez a csoport elsősorban azt állítja, hogy sok tudományos "sarokkő" elmélettel terhelt, vagy matematikailag kiagyalt. A ragaszkodás a megfigyelések és kísérletek empirikus adataihoz adja munkájuk igazi integritását.

Azáltal például, hogy más bolygókról, csillagokról és galaxisokról a NASA által készített felvételek és mérések alapján láthatjuk, hogy mi történik a Földön és a saját Naprendszerünkben. Ezen kívül csoport valódi munkát végez a plazmafizikai laboratóriumban, képes lemásolni az elektromos jelenségek hatásait, amiket geológiai léptékben a Földön és más bolygókon láthatunk. Az elektromágneses hatások vulkánoktól, földrengésektől és üstökösöktől a koronális anyagkidobódásig jobb empirikus magyarázatnak tűnik mint bízni az Hutton és Lyle uniformitarianizmusában.

A tudományos folyóiratokban az elmúlt évszázadban egyre erősödő dogmatikus cenzúra miatt Wal, mint sok más független kutató, kénytelen volt kisebb tudományos folyóiratokban publikálni. Wal írt több cikket az Aeon amerikai magazinnak, és publikált az angol SIS (Review of the Society for Interdisciplinary Studies) újságban. Amíg Londonban dolgozott néhány évig az Ausztrál Kormány megbízásából, a SIS tanácsának tagja volt. Rész vett egy posztgraduális asztrofizikai kurzuson a Londoni Egyetemen és látogatta a Royal Astronomical Society és a British Astronomical Association találkozóit.

 

WalAz utóbbi években Wal elkészült gondolatai átfogó szintézisével - amit ő "Az Elektromos Univerzumnak" nevez. Wal hiszi, hogy a népszerű csillagászat torz képet fest az Univerzumról. A modern nézet magányos testek érzetét kelti az űrben - izolált galaxisok, önfenntartó csillagok porszemként lebegnek a sötétben és magányos bolygók óraműszerűen köröznek. Ezzel az elmélettel szemben Wal a kapcsolódásokat hangsúlyozza. Az elektromos erő, vitatja Wal, hat az anyagra minden szinten, a szubatomi részecskéktől a galaxis halmazokig, kevés helyet hagyva a modern elméletek szeparált foszlányainak. 1997 januárjában terjesztette elő az EU elméletet Portlandben, Oregonban a Világ Konferencián. Nagy érdeklődést váltott ki néhány hivatásos csillagász, mérnök és humán tagozatos hallható között. Füzetet és CD-t adtak ki róla. Műhelyeket és konferenciákat szerveztek ezután Portland-ben és Seattle-ben (Washington).
 

2000-ben Wal volt az egyik meghatározó előadó a Portland-i Konferencián, együtt a híres csillagásszal Halton Arp-al (Max Planck Intézet Fizika és Asztrofizika, Németország) és a plazmacsillagász Anthony Peratt-al (Los Alamos Laboratories, a Physics of the Plasma Universe szerzője). Később ugyanebben az évben megosztotta  a pódiumot Halton Arp-al a londoni University College-ben. [Arp-ot tartják a modern Galileonak. Arp döntő megfigyeléseket végzett, amelyekkel demonstrálta, hogy az Ősrobbanás fikció és sok publikációja egybevág az Elektromos Univerzum modellel.]


2001-ben Wal meghatározó előadó volt az Intersect 2001 konferencián Laughin-ban, Nevada államban. Az ELEKTROMOS UNIVERZUM széles/átfogó hatásköre miatt több tudományág képviselőjével is kapcsolatba került a konferencián: a jól ismert oxfordi biológus, Rupert Sheldrake, számos könyv szerzője, köztük a Seven Experiments That Could Change the World (Hét kísérlet, amely meg tudná változtatni a világot); a sejtbiológus Bruce Lipton, és a pszichológus, Garry Schwartz az Arizonai Egyetemről. Anthony Peratt kísérleti bizonyítékot szolgáltatott ezen a találkozón, megerősítette, hogy az erős elektromos erő nagyon fontos az univerzumban.

Wal David Talbot-tal (The Saturn Myth szerzője) több könyvet is publikált. Az első könyv címe Thunderbolts of the Gods, a második The Electric Universe. Ezek az írások a Naprendszer közelmúlt történetéről és az Elektromos Univerzumról szólnak. Több kötet is tervezés alatt áll. A Thunderbolts of the Gods mostanában jelent meg Japánban.

Meanwhile e-books are being made available on the Internet, The Big Bang?, The Electric Sun and The Comet being the first. Wal’s first peer-reviewed paper on the electrical nature of stars and supernovae was published in the IEEE Transactions on Plasma Science, Vol 35 No. 4, Special Issue on Space & Cosmic Plasmas – August 2007. A co-authored paper on the Martian “blueberry” phenomenon has been published and a co-authored paper in Japan on the plasma phenomenon at the centres of galaxies has been submitted for publication. Wal has been awarded a gold medal for 2010 by the European Telesio-Galilei Academy of Science.

Eközben az interneten e-book formátumban megjelent először a The Comet, utána a The Big Bang? és a The Electric Sun. Wal első peer-reviewed cikke a csillagok és szupernóvák elektromos természetéről az IEEE Transactions on Plasma Science, Vol 35 No. 4, Special Issue on Space & Cosmic Plasmas – 2007 augusztusi számában jelent meg. Társszerzőként a marsi "blueberry" jelenségről publikált és szintén társszerzője a Japánban megjelent írásnak, plazma jelenségek a galaxisok centrumában témakörben.
Wal 2010-ben elnyerte a European Telesio-Galilei Academy of Science aranyérmét.
Wal weboldala a holoscience.com. Itt foglalja össze az Elektromos Univerzum modellt és naprakész alternatív nézőpontból szemléli a tudományos híreket.

www.ancientdestructions.com/wallace-thornhill/

 Forrás:

1, www.ancientdestructions.com

2, thunderbolts.info

3, wikipedia