David Talbott

Dr. David TalbottDavid N. Talbott (1942-) amerikai szerző a neo Velikovszkij-tanok megrögzött támogatója. Immanuel Velikovszkij hatására jelentette meg "Polar Configuration" (Poláris Konfiguráció) című könyvét, amelyben Jupiter, Szaturnusz, Vénusz és a Föld együttállásával és a humán mitológiára gyakorolt hatásával foglalkozik.

Talbott a Portland State Egyetemen végzett, pedagógiai és politikai tudományokból szerezte meg a diplomáját, majd felvett egy év urbanisztikát. Talbott volt a társalapítója és kiadója, testvérével Stephen L. Talbott-tal közösen a "Pensée" (gondolat, ötlet) nevű újságnak, amit a "Student Academic Freedom Forum" adott ki Portland-ben, Oregon államban. 1972 és 1974 között tíz számot publikáltak "Immanuel Velikovszkij újragondolása" címmel. 10.000 és 20.000 közötti példányszámot értek el. 

Talbott a szerzője különféle összehasonlító mitológiai és a Naprendszer alternatív történelméről szóló könyvnek, mint például a "The Saturn Myth".

1987-ben megalapította a Aeon című újságot, ahol sok írását publikálta. 1991-ben kénytelen volt lemondani 18 hónapra élete munkájáról, hogy megpróbáljon fizikai magyarázatot találni a poláris konfigurációra. A kutatói szabadság végén bemutatta tantaluszi modelljét, ahogy a "Remembering the End of the World" című dokumentumfilmben fogalmaz: "nem volt teljes a válasz, de reményt adott a dinamikai kérdések megoldására". Talbott visszatért az Aeon stábjához 1994 májusában.

1997-ben az alapító elnöke lett a "The Mind Exploration Corporation"-nek, aminek a küldetése "azonosítani, kutatni és értékesíteni a földrengető felfedezéseket a tudomány, technológia és emberi megértés határterületén", követve a mind Poláris Konfiguráció mind az Elektromos Univerzum koncepcióját.

1999 elején bejelentette az együttműködést az Atlantis Risinghttps://www.atlantisrising.com/ magazinnal arról, hogy nyolc oldalt publikálhat számonként.
Meghívott előadó volt mint "tudós és író" az "Earth Changes 2000" konferencián Emigrant-ben, Montanában, amit az Atlantis Rising és az Ancient American magazin szponzorált. Itt Talbott számítógépes animációk segítségével érvelt amellett, hogy az ősi szemtanúk mítoszokban és legendákban örökítették meg az égitestek, köztük a Föld,  katasztrofális ütközéseit.

Talbott jelenleg a tulajdonosa a Kronia Group-nak, amely videókat, CD-ket, könyveket és újságokat értékesít a Szaturnusz Modell és az Elektromos Univerzum témakörben. A Kronia Group szponzorálta az "Our Violent Solar System" szemináriumot 2000. szeptember 20-21-én Portland-ben és a nemzetközi Interest 2001: Electricity, Catastrophe, and Human History konferenciát Laughlin-ben, Nevadában. 

Poláris Konfiguráció 

Eredetileg az ellentmondásos teoretikus Immanuel Velikovszkij inspirálására képzelte el a bolygók gyülekezetét közelebb a Földhöz a régi időkben, „amikor még az 5 planéta: a Jupiter, a Szaturnusz, a Vénusz, a Mars és a Föld önálló lineáris egységként keringett a Nap körül, amely forgott a Szaturnuszhoz közeli tömegközéppont körül, mielőtt az Arany Idők megtörtek volna”. Talbott állítja, hogy a Poláris Konfiguráció heves evolúciója váltotta ki az emberi történelem "mítosz-gyártó" korszakát. Alfred de Grazia, a társadalomtudományok professzora szerint Talbott egyike annak a néhány tudósnak, akik "teljes erőbedobással" folytatják Velikovszkij munkáját.

 

A Talbott által elképzelt "poláris konfigurációt" több kritika is érte

  • Roger Ashton szerint ellentétes az égi mechanika törvényeivel, az ökológiai folytonossággal - a flóra és a fauna nem viselné el a modellből következő hatásokat.
  • Lynn Rose hiányosnak találta a modellt nómenklatúrális, stabilitási, mitológiai és átviteli szempontból.
  • Peter James magyarázata szerint a modell nem ad kielégítő magyarázatot a Holocén időszak jól ismert globális környezeti kríziseire, amíg az "egy nagy esemény az emberi faj memóriájában - a proto-Szaturnusz rendszer felbomlása ... kétségtelenül olyan finoman zajlott le, hogy nem hagyott elegendő archeológiai vagy geológiai bizonyítékot amit eddig megtaláltunk volna".
Poláris konfiguráció

Forrás:

 

[1] www.thunderbolts.info

[2] www.everythingselectric.com/eu-theory-saturn-polar-configuration

[3] Wikipedia, the free encyclopedia