Wallace Thornhill

Wallace ThronhillWallace Thornhill (1942 - 2023) vagy ahogy barátai és kollégái ismerték Wal, 1964-ben végzett a Melbourne-i Egyetemen fizikusként. A posztgraduális képzést Victor Hopper professzor magaslégkör kutató csoportjában kezdte meg. Az egyetem előtt Immanuel Velikovsky - Ütköző világok című sokat vitatott best seller könyve inspirálta. Wal első kézből tapasztalta meg a mainstream tudomány közömbösségét és néha ellenségességét a radikális ellenszegülőkkel szemben. Megértette, hogy az akadémián nincs helye egy eretneknek.

Wal 11 évig dolgozott az IBM Ausztráliánál. Az utolsó években a tekintélyes IBM Systems Development Institute - IBM Rendszerfejlesztési Intézetnél, Canberrában Ausztrália első grafikus rendszerén dolgozott. Ő nyújtotta a támogatást az Ausztrál Nemzeti Egyetem Kutató Iskolái által működtetett számítógépes létesítményeinek. Ezáltal kiváló hozzáférése volt a könyvtárakhoz és találkozhatott a tudósokkal.

Walra kezdetben erős hatást gyakoroltak Immanuel Velikovsky forradalmi elméletei. Velikovsky felvetette, hogy az emberiségre pusztító hatással voltak a múlt csillagászati eseményei. Wal elfogadta ezeket a gondolatokat és a saját mélyreható asztronómiai és plazmafizikai ismereteivel megkérdőjelezte a tudományos dogmákat. Legfőképpen az elektromágnesesség szerepét a gravitációval szemben az Univerzum kialakulásánál. Ez lassan de egyre biztosabban vezette őt és kollégáit (mint David Talbott, Donald Scott és Anthony Peratt) az olyan meggyökeresedett teóriák megkérdőjelezésére mint az Ősrobbanás, a fekete lyukak vagy Einstein relativitás elmélete. Ez a csoport elsősorban azt állítja, hogy sok tudományos "sarokkő" hibás elmélettel terhelt, vagy matematikailag kiagyalt. A ragaszkodás a megfigyelések és kísérletek empirikus adataihoz adja munkájuk igazi integritását.

Azáltal például, hogy más bolygókról, csillagokról és galaxisokról a NASA által készített felvételek és mérések alapján láthatjuk, hogy mi történik a Földön és a saját Naprendszerünkben. Ezen kívül csoport valódi munkát végez a plazmafizikai laboratóriumban, képes lemásolni az elektromos jelenségek hatásait, amiket geológiai léptékben a Földön és más bolygókon láthatunk. Az elektromágneses hatások vulkánoktól, földrengésektől és üstökösöktől a koronális anyagkidobódásig jobb empirikus magyarázatnak tűnik mint bízni az Hutton és Lyell uniformizmusában.

A tudományos folyóiratokban az elmúlt évszázadban egyre erősödő dogmatikus cenzúra miatt Wal, mint sok más független kutató, kénytelen volt kisebb tudományos folyóiratokban publikálni. Wal írt több cikket az Aeon amerikai magazinnak, és publikált az angol SIS (Review of the Society for Interdisciplinary Studies) újságban. Amíg Londonban dolgozott néhány évig az Ausztrál Kormány megbízásából, a SIS tanácsának tagja volt. Részt vett egy posztgraduális asztrofizikai kurzuson a Londoni Egyetemen és látogatta a Royal Astronomical Society és a British Astronomical Association találkozóit.

 

WalAz utóbbi években Wal elkészült gondolatai átfogó szintézisével - amit ő "Az Elektromos Univerzumnak" nevez. Wal hiszi, hogy a népszerű csillagászat torz képet fest az Univerzumról. A modern nézet magányos testek érzetét kelti az űrben - izolált galaxisok, önfenntartó csillagok porszemként lebegnek a sötétben és magányos bolygók óraműszerűen köröznek. Ezzel az elmélettel szemben Wal a kapcsolódásokat hangsúlyozza. Az elektromos erő, vitatja Wal, hat az anyagra minden szinten, a szubatomi részecskéktől a galaxis halmazokig, kevés helyet hagyva a modern elméletek szeparált foszlányainak. 1997 januárjában terjesztette elő az EU elméletet Portlandben, Oregonban a Világ Konferencián. Nagy érdeklődést váltott ki néhány hivatásos csillagász, mérnök és humán tagozatos hallható között. Füzetet és CD-t adtak ki róla. Műhelytalálkozókateket és konferenciákat szerveztek ezután Portland-ben és Seattle-ben (Washington).
 

2000-ben Wal volt az egyik meghatározó előadó a Portland-i Konferencián, együtt a híres csillagásszal Halton Arp-al (Max Planck Intézet Fizika és Asztrofizika, Németország) és a plazmacsillagász Anthony Peratt-al (Los Alamos Laboratories, a Physics of the Plasma Universe szerzője). Később ugyanebben az évben megosztotta  a pódiumot Halton Arp-al a londoni University College-ben. [Arp-ot tartják a modern Galileonak. Arp döntő megfigyeléseket végzett, amelyekkel demonstrálta, hogy az Ősrobbanás fikció és sok publikációja egybevág az Elektromos Univerzum modellel.]


2001-ben Wal meghatározó előadó volt az Intersect 2001 konferencián Laughin-ban, Nevada államban. Az ELEKTROMOS UNIVERZUM széles/átfogó hatásköre miatt több tudományág képviselőjével is kapcsolatba került a konferencián: a jól ismert oxfordi biológus, Rupert Sheldrake, számos könyv szerzője, köztük a Seven Experiments That Could Change the World (Hét kísérlet, amely meg tudná változtatni a világot); a sejtbiológus Bruce Lipton, és a pszichológus, Garry Schwartz az Arizonai Egyetemről. Anthony Peratt kísérleti bizonyítékot szolgáltatott ezen a találkozón, megerősítette, hogy az erős elektromos erő nagyon fontos az univerzumban.

Wal David Talbot-tal (The Saturn Myth szerzője) több könyvet is publikált. Az első könyv címe Thunderbolts of the Gods, a második The Electric Universe. Ezek az írások a Naprendszer közelmúlt történetéről és az Elektromos Univerzumról szólnak. Több kötet is tervezés alatt áll. A Thunderbolts of the Gods mostanában jelent meg Japánban.

Eközben több könyv is megjelent elektronikusan - e-book formátumban az interneten:  a "The Big Bang?" (Ősrobbanás?), a "The Electric Sun" (Az elektromos Nap) és "The Comet" (Az üstökös). Wal első, szakértői értékelésen átment cikke a csillagok és a szupernóvák elektromos természetéről az IEEE Tranzakciók a Plasma Science, Vol 35 No. 4, a Space and Cosmic Plasmas speciális kiadása című kiadványban tették közzé (Különleges kiadvány az űr- és kozmikus plazmákról - 2007. augusztus). Megjelent egy társszerzői cikke a marsi "blueberry" (hematit gömböcskék) jelenség magyarázatára és egy másik társszerzői írás a galaxisok központjában lévő plazma jelenségről Japánban.

Wal az Európai Telesio-Galilei Tudományos Akadémia aranyérmét nyerte el 2010-ben.

Wal weboldala a holoscience.com volt. Itt foglalta össze az Elektromos Univerzum modellt és naprakész alternatív nézőpontból látta el magyarázatokkal a tudományos híreket. Elérhető még a web archive-on.

www.ancientdestructions.com/wallace-thornhill/

 Forrás:

1, www.ancientdestructions.com

2, thunderbolts.info

3, wikipedia